Παρουσίαση

Η «Εταιρεία Βορρόμειος Κόμβος της ΝΛΣ στην Ελλάδα» δημιουργήθηκε με απόφαση του Προέδρου της Νέας Λακανικής Σχολής Ψυχανάλυσης, Μπερνάρ Σενάβ, που δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2019. Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας υπήρξαν είκοσι πρώην μέλη της «Ελληνικής Εταιρείας της ΝΛΣ», τα οποία ενέκριναν το καταστατικό της νέας Εταιρείας στην πρώτη Γενική Συνέλευση, που έγινε στην Αθήνα στις 29 Σεπτεμβρίου 2020. Η Εταιρεία Βορρόμειος Κόμβος υπάγεται στην ΝΛΣ υπό μορφή συνδεδεμένης ομάδας (groupe affilié).

Με τη συγκρότηση της νέας Εταιρείας απέκτησε θεσμική έκφραση, στο επίπεδο της σχολής, ο ισχυρός μεταβιβαστικός δεσμός που συνέδεε τα ιδρυτικά της μέλη με το Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών της Αθήνας και τις ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θεωρητικού και κλινικού χαρακτήρα που διεξάγονται στο πλαίσιό του.

Η Εταιρεία δεν αποτελεί επαγγελματικό σωματείο ψυχαναλυτών, αλλά σύμπραξη υπέρ της ψυχανάλυσης. Διαπνέεται από τις αρχές λειτουργίας που εισήγαγε ο Ζακ Λακάν με την έννοια της «σχολής» (πρβλ. την Ιδρυτική πράξη του 1964), έτσι όπως αυτές εξειδικεύτηκαν και εμπλουτίστηκαν κατά τις θεσμικές πρωτοβουλίες του Ζακ-Αλέν Μιλέρ που οδήγησαν στη σύσταση της Παγκόσμιας Ένωσης Ψυχανάλυσης (1992).

Το Γραφείο της ΕΒΚ-ΝΛΣ 2022-2024

Ντόρα Περτέση (πρόεδρος)

Ντόσια Αβδελίδη (γραμματέας)

Φρίξος Μαραβέλιας (ταμίας)

Δέσποινα Μπουγιούκα (εκπρόσωπος Κρήτης)